Nabízíme...

Stavební a projektovou činnost
Jsme odborníci v oboru již od roku 1991. Víme jak na to a známe trendy. Kontaktujte nás..


Certifikace

Šipka Výpis z živnostenského rejstříku

Šipka Osvědčení o registraci k dani

Šipka Osvědčení Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Šipka Potvrzení o způsobu nakládáni s odpadem

Šipka Potvrzení o způsobu nakládáni s odpadem 2

Šipka Potvrzení o pojištění

Šipka Certifikát Akamedie Knauf

Šipka Čestné prohlášení

Šipka Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

Šipka Osvědčení o autorizaci


01 02